Flexibilní datacentra (Mini DC)

Mezi flexibilní datová centra řadíme mini datacentra (datové centrum v racku), dále modulární datová centra (stavebnice zabezpečených mítností) a mobilní datacentra (speciální kontejnery). Řešení tohoto konceptu jsou škálována od jednotlivých stojanů (trezorový rack 23U, 37 U nebo 42U), až po celé bloky. Větší mobilní řešení jsou založena na standardních přepravních kontejnerech (10, 20 či 40 stop), do kterých jsou vestavěny technické místnosti s různými stupni ochrany a vnitřní výbavy. Společnost COMPLETE CZ nabízí řešení vestaveb i samostatných celků do venkovního prostředí, která zajistí unikátní flexibilitu, ochranu a efektivní provoz výkonných ICT technologií.

mini datacentrum

mini datacentrum
 • kompletní datacentrum v 1, 2 či 3 stojanech
 • vysoké zabezpečení
 • vlastní chlazení
 • zálohované napájení UPS
 • vnitřní zhášení
 • fyzická ochrana technologií před ohněm, vodou, krádeží

modulární datové centrum

modulární datacentrum
 • fyzicky i elektro-magneticky zabezpečený prostor
 • chrání kompletní infrastrukturu
 • libovolný tvar
 • rychlá montáž
 • tepelná odolonost přes 2000 °C
 • vhodné dle ISO17799, ISO27000, BS25999, Basel II, Sarbanes-Oxley

mobilní datacentrum - unikátní flexibilita:

ssc

 • mobilita - snadná přeprava kontejneru (ISO 668:1995) silniční, železniční, lodní či leteckou dopravou
 • ultra rychlá instalace - na místě není třeba nic instalovat, stačí připojit zdroj energie
 • bezpečnost - odolné mechanické zabezpečení - dveře WK4, všechny stěny 2mm plech
 • izolace - organická tepelná izolace vydrží teploty přes 2000°C, oheň 120 min. (dle EN 23093), ochrana IT dle EN 1047-2
 • odolnost - ochrana před výbuchy, kouřem (EN 60529, X5), vodou (IPX5), elektromagnetickými vlnami (stupeň B, E, volitelně A)
 • variabilita - modulární koncepce umožňuje spojení několika kontejnerů dohromady a vytvoření širokých průchodů
 • flexibilita - možnost zakázkového řešení, vč. integrace PDU, chlazení, DC zdrojů, UPS, zabezpečení, monitoring, CCTV, neprůstřelných a ohni odolných oken, možnost umístění pod zem

Související