Efektivní infrastruktura CDIA

Complete Datacenter Infrastructure Approach (CDIA) je komplexní pojetí non-IT infrastruktury datového centra, které vám ušetří finance a nepříjemná překvapení a podpoří rozvoj vaší organizace - umožní návrh datového centra i optimalizaci stávajícího.

Díky bohatým zkušenostem z implementace infrastruktury datových center a zároveň její dlouhodobé správy, údržby a modernizace jsme identifikovali klíčové oblasti, které vedou ke spokojenosti uživatelů nebo jim naopak komplikují jejich provoz či další růst. Aby byl uživatel s investicí do infrastruktury maximálně spokojen, musí návrh datového centra maximálně vyhovovat jeho rozpočtu, aktuálním potřebám i vývoji v horizontu 3 až 5 let.

Přístup CDIA není postaven na jedné značce – vybírá komponenty nejlépe vyhovující vašim potřebám. Jakmile uvažujete o modernizaci nebo stavbě datového centra, vždy si pro srovnání vyžádejte návrh a kalkulaci dle konceptu CDIA – unikátním způsobem zohlední vaše představy v oblasti:

  • rozpočtu (investiční výdaje, provozní náklady, TCO)
  • parametrů (instalovaný výkon, architektura, účinnost, dostupnost, bezpečnost, vliv na životní prostředí)
  • flexibility (provozní výkyvy, postupný růst a rozšiřování, budoucí navyšování efektivity, dostupnosti či bezpečnosti)

 

CDIA

Kde a jak vznikla koncepce CDIA?
Ve spolupráci s řadou odborníků jsme spojili uznávaná doporučení organizací Uptime Institute, Green Grid a TÜV se zkušenostmi českých zákazníků a s poznatky z dlouhodobého provozu a údržby datových center.

Kolik stojí studie či návrh datacentra dle CDIA?
Vstupní série konzultací, během které získáte řadu doporučení a základní návrh řešení, je poskytována zcela bezplatně. Více o návrhu datového centra zde.

Jaké prvky zahrnuje koncept CDIA?
Širokou škálu v provozu osvědčených produktů a řešení doplňujeme o přínosné novinky, které neustále sledujeme. Vždy vám doporučíme ty nejvhodnější kombinace. Pracujeme s týmem špičkových odborníků v jednotlivých oblastech, stavíme na konceptech, produktech a řešení zkušených světových výrobců, které s sebou nesou patřičné know-how; neiniciujeme výrobu levnějších, ale ne vždy odpovídajícím způsobem vyzkoušených kopií.

Garantujete dostupnost infrastruktury datového centra?
Ano. Zákazníkům, kteří požadují přesně definovanou dostupnost (dle TIER či vlastní metodiky), doporučíme takovou architekturu a jednotlivá řešení, které těmto požadavkům spolehlivě vyhoví.

Jak složitý je projekt datového centra dle CDIA?
Vzhledem k využití osvědčených konceptů při návrhu non-IT infrastruktury můžeme říci, že projekt datového centra je vlastně jednodušší a rychlejší než při jeho vytváření "z čisté vody".

Můžeme se na reálné řešení dle CDIA podívat?
Jistě. Rádi vám zprostředkujeme prohlídku datových center, která využívají řešení zahrnutá v konceptu CDIA a znají reálné náklady i provozní chování těchto řešení.

Dokážete zmapovat aktuální stav našeho datacentra?
K návrhu maximálně efektivní modernizace datového centra je samozřejmě potřeba audit aktuálního stavu. Pokud zákazník nevlastní pokročilý systém měření a regulace, jsme schopni bez jakékoliv odstávky detailně změřit průběhy spotřeby, teploty a dalších důležitých provozních parametrů.

Související