Volné chlazení (free-cooling)

Pokud chladíme ICT technologie, které jsou provozovány po celý rok (tedy i při nižších a nízkých venkovních teplotách), je z hlediska spotřeby energie (a tedy i provozních nákladů) výhodné použít systémy, které dokáží venkovní chlad využít.

Systém volného chlazení (free-cooling) dokáže při nižší venkovní teplotě výrazně snížit příkon zdrojů chladu nebo je zcela nahradit. A právě kompresory chillerů jsou energeticky nejnáročnější částí chladícího systému. Ke chlazení v režimu free-coolingu stačí pouze výměníky a ventilátory (u systému vzduch-voda též čerpadla) a chlad je tak do datového centra dodáván téměř zadarmo!

nepřímý free-cooling

free-cooling chiller
  • snížení provozních nákladů až o 40%
  • využití venkovního chladu po velkou část roku 
  • přímo ve zdrojích chladu (monoblok, chiller, věž) či doplňkově (suchý chladič)

přírodní volné chlazení

natural free cooling
  • specializované výměníky samy DC uchladí až do 19°C
  • při vyšší venkovní teplotě adiabatický režim (skrápění)
  • efektivita celku (PUE) až 1,1

Inteligentní free-cooling

Některé zdroje chladu označované jako "free-coolingové" dokáží využít přírodní chlad pouze v případě, že pokrývá celou potřebu chladu. Námi doporučovaná řešení jsou vybavena režimem, který využije nízkou venkovní teplotu i v případě, že z ní nedokáže pokrýt celou tepelnou zátěž, ale jen její část. Tento režim nazýváme smíšený – chladící jednotka využívá vnější vzduch k předběžnému zchlazení vody v systému, takže kompresory běží na nižší výkon a šetří elektrickou energii. Vybrané modely zdrojů chladu s tzv. "inteligentním free-coolingem", dokáží využít i výměníky aktuálně vypnutých a záložních jednotek. Zde je podrobný popis inteligentního free-coolingu a jeho přínosů.

inteligentní free-cooling

Související