Měření efektivity datových center

Bez spolehlivých informací nelze činit kvalitní rozhodnutí. Chcete zvýšit efektivitu svého datového centra, snížit jeho provozní náklady nebo navýšit IT výkon bez zvyšování celkového příkonu?

Pokud ano, tak potřebujete naprosto přesně vědět, jaký je aktuální stav, kde jsou rezervy a jaký vliv mají zaváděná opatření či nabízené inovace. Jedině tak dosáhnete skutečných úspor a dalších cílů. Společnost COMPLETE CZ nabízí měření efektivity a dalších provozních parametrů datacentra jako službu i jako řešení, jež pak máte neustále k dispozici.

Vzhledem k tomu, že spotřeba průměrného datacentra roste každý rok o 15 % a ceny energií klesat podle všeho nehodlají, mohou se náklady na energie za 5 let provozu datacentra snadno vyšplhat k jeho pořizovací ceně. Každé procento možného snížení spotřeby proto stojí za zvážení. Na druhou stranu, ne všechny sliby dodavatelů „úsporných technologií" přinesou ve výsledku skutečné úspory. Bez přesných informací o spotřebě konkrétních zařízení a jejím vývoji v čase lze efektivitu zvyšovat jen velmi obtížně.

AST Smart PUEmeter je špičkové zařízení, které dokáže měřit spotřebu a efektivitu libovolného datacentra a zároveň vyhodnocovat finanční náklady různých variant konfigurace či reálné přínosy úprav směřujících ke zvýšení efektivity. Důležité je, že jej lze instalovat za provozu, bez úprav stávajících rozvodů, a že aktuální i historické hodnoty jsou oprávněným osobám dostupné on-line, prostřednictvím běžného prohlížeče.

Díky Smart PUEmeteru budete mít náklady na provoz pod kontrolou a snadno ověříte tvrzení svých dodavatelům o efektivitě jejich řešení či inovací. Přesné zjištění koeficientu efektivity vašeho datacentra (PUE) vám umožní jeho porovnání s ostatními a podpoří realizaci finančně výhodných úprav provozu. Zároveň vám Smart PUEmeter spočítá CO2 emise spojené s provozem datacentra, což bude zajímavé ke srovnání s konkurencí, příp. doložení pozitivního trendu jejich snižování. Výstupem jsou přehledy průměrných i okamžitých hodnot příkonů, teplot a výpočty nákladů, efektivity a emisí CO2.

PUE meter

K systému, který lze jednorázově zakoupit či pronajmout, jsou rovněž nabízeny konzultační služby, které naměřená data transformují do konkrétních rad a doporučení.

O efektivitě datových center, potažmo jejich provozních nákladech, se vedou časté diskuse, vznikají dlouhé studie a provozovatelé stále počítají, zda a kdy se co vlastně vyplatí. Podívejme se nyní na toto téma z trochu jiného pohledu - jak efektivně zvyšovat v rámci přirozeného, průběžného navyšování výkonu datacentra. Více v článku zde (PDF, 1,4MB).

Další informace o úsporných řešeních podpůrné ICT infrastruktury a konceptu Green IT najdete zde.

Související

  • Magazín "kompletně" léto 10, strana 13 - zde