Monitoring datového centra

Každé datové centrum, které má dosahovat špičkové spolehlivosti a efektivity, potřebuje kvalitní monitoring, dohled a vzdálenou správu s možností okamžitého servisního zásahu. Již při projekci nového datacentra se vyplatí podpůrné systémy chlazení, napájení a monitoringu navrhovat společně či v úzké návaznosti. Při správné volbě a kombinaci komponent může datové centrum se stejnými parametry dosáhnout vyšší spolehlivosti a výhodnějších provozních nákladů.

Servis 24/7/365

Společnost COMPLETE CZ ke svým systémům a zařízením zajišťuje smluvní non-stop servis a v kombinaci se vzdáleným monitoringem datového centrai kompletní outsourcing správy se servisními zásahy 24/7/365.

Vzdálený monitoring datového centra

COMPLETE CZ nabízí vysoce flexibilní systém monitoringu, dohledu a vzdálené správy, který lze snadno doplnit i do stávajících systémů. Jeho velkou výhodou je podpora většiny komunikačních standardů a otevřené API, které dovoluje upravovat funkcionalitu dle požadavků klienta. Tomu odpovídá i výhodný licenční systém. Monitoring datového centra lze kombinovat s dispečinkem klienta či nepřetržitým dohledem COMPLETE CZ.monitoring datacentra

Pokud jsou monitoring, dohled a správa non-IT technologií zajišťovány dispečinkem COMPLETE, má klient provozní parametry a reakční časy v případě poruchy přesně garantovány SLA smlouvou. Zároveň má kdykoliv a v přehledné podobě informace o aktuální situaci (on-line). Nechybí zde samozřejmě ani výstupy pro vizualizaci, výkaznictví a archivaci.

Kvalitní monitoring datového centra v kombinaci se vzdáleným dohledem a správou podchytí většinu problematických situací ještě před jejich vyhrocením a zvýší tak spolehlivost a dostupnost všech technologií. Systém dokáže vybrané situace řešit zcela automaticky a ostatní eskalovat na příslušná místa. Monitoring výkyvů spotřeby, teploty, vlhkosti, pohybu osob a kritických stavů umožní průběžné precizní ladění efektivity provozu. Obě oblasti navíc výrazně přispějí ke snížení provozní nákladů datového centra, takže návratnost této investice je poměrně rychlá.

I když má zákazník silně omezený rozpočet na výstavbu serverovny či datového centra, nemusí skončit u „ošizeného“ řešení, které si „úspory“ vezme zpět i s úroky – v nákladech na provoz a na nutné dovybavování. Jen je třeba plánovat infrastrukturu serverovny se znalostí všech návazností a procesů. Někdy je možné do koncepce zahrnout špičkové technologie, ale některé prvky pořizovat a osazovat postupně, až po dosažení odpovídající úrovně výkonu ICT. Více v článku zde (PDF, 2MB).

Související