Oborové nabídky

Výstavba a provoz datových center se týká každého oddělení organizace jiným způsobem. Naše společnost nabízí konzultace a podporu v řadě oblastí:

Firemní top management

Vrcholové vedení firmy budou nejspíše zajímat OPEX/CAPEX různých variant řešení a jak s co nejmenšími výdaji dosáhnout co nejlepších výkonů. Pomůže vám např.:

Manažeři datových center

Provozní manažeři datového centra nejspíše řeší, jak s dostupným rozpočtem zajistit efektivní provoz, dosáhnout co nejlepšího výkonu a zároveň průběžně modernizovat infrastrukturu. Pomůže vám např.:

Správci IT systémů

Správci IT se nejspíš nechtějí zabývat detaily non-IT infrastruktury, ale potřebují, aby fungovala bez problémů a zajišťovala flexibilně dokonalé podmínky pro běh ICT technologií. Pomůže vám např.:

Projektanti infrastruktury datových center

Pokud uvažujete o variantách uspořádání datového centra, nejvhodnějších systémech napájení, chlazení či zabezpečení ICT technologií, rádi se podělíme o své dlouhodobé zkušenosti. Pomůže vám např.: