Fakturační údaje

COMPLETE CZ, spol. s r.o.

Legerova 1853/24
CZ-120 00 Praha 2

IČ: 26707829
DIČ: CZ26707829

Společnost je zapsána u Rejstříkového soudu v Praze,
v oddílu C, složce 88727 - výpis zde.

Společnost je plátcem DPH - výpis zde.

Výpis ze Živnostenského rejstříku MPO ČR - zde.

 

Slovensko:

COMPLETE SK, spol. s r.o.

Seberíniho 1
SK-821 03 Bratislava 

IČ: 45636010
DIČ: SK2023075571

Spoločnosť je zapísaná v Obchodném registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 66143/B - výpis zde