Efektivní chladicí bloky

Datum: 1.2.2012
Společnost COMPLETE CZ na český trh uvedla novinku v oblasti efektivního chlazení datových center.

Společnost COMPLETE CZ na český trh uvedla novinku v oblasti efektivního chlazení datových center. Chladicí bloky CWB (Chilled Water Blocks) dokáží zastoupit obvodové CRAC jednotky a v kombinaci s vhodným zdrojem studené vody dosáhnout nadstandardní efektivity provozu (PUE až 1,25). Pořizovací náklady jsou zároveň nižší než u podobně efektivních systémů nepřímého volného chlazení.

datacentrum - chladicí bloky

Chladicí bloky CWB se vyznačují tepelným výměníkem s větší plochou, než je u klasických CRAC jednotek běžné. Díky tomu vystačí s chladicí vodou o vyšší teplotě, což snižuje nároky na výkon a spotřebu energie zdroje chladu datového centra. Podle celkové koncepce a nároků na teplotu chladicího vzduchu ve studené uličce datového centra může mít chladicí kapalina až 19 °C, což ve svém důsledku znamená daleko větší rozsah využití volného chlazení.

Jednotky CWB jsou vybaveny ventilátory s proměnnými otáčkami (EC ventilátory), takže se efektivně přizpůsobí okamžitým nárokům ICT technologií v datacentru. Doplnit lze rovněž systém řízení vlhkosti. Robustní, maximálně zjednodušená konstrukce CWB navíc garantuje nízké provozní náklady i z hlediska údržby a servisu. CWB jednotky se vyrábí ve dvou výkonových řadách (CWB100 a CWB150). Celé řešení je v souladu s moderními postupy plně modulární, takže kapacitu chlazení lze podle nárůstu potřeb uživatelů navyšovat v požadovaných výkonových krocích v závislosti na teplotě vstupní vody.

Jednotky lze instalovat do klasických „kamenných" i do modulárních „kontejnerových" datových center. Nové chladicí jednotky lze kombinovat se zdrojem chladu s volným chlazením či s chladicí věží.