COMPLETE CZ na semináři Klimatizace datových center demonstroval, jak zvýšit efektivitu chlazení non-IT infrastruktury

Datum: 16.6.2015
COMPLETE CZ se stal jedním z hlavních partnerů odborného semináře Infrastruktura datových center, který 2. června 2015 uspořádala Společnost pro techniku prostředí. Seminář společnost nepodpořila jen finančně, ale přispěla také významnou měrou k udržení vysoké kvality jeho obsahové stránky.

Po představení společnosti jejím obchodním ředitelem, Mgr. Ivanem Karasem, prezentoval Ing. Vladimír Houška, Senior Consultant COMPLETE CZ, ve své přednášce Úsporné chlazení ICT technologií nejnovější trendy v systémových řešeních chlazení datových sálů a demonstroval, jak lze již v krátkodobém horizontu ušetřit na chodu non-ICT infrastruktury zefektivněním jejího provozu. Svoje poznatky následně demonstroval na třech případových studiích z reálného provozu.  

Cílem semináře, Infrastruktura datových center, který se uskutečnil v prostorách Masarykovy koleje ČVUT v pražských Dejvicích, bylo zmapování současných možností zvyšování efektivity non-IT infrastruktury datových center. Vystoupili zde odborníci z okruhu návrhářů, uživatelů a dodavatelů, kteří zde aktivně diskutovali klíčové oblasti, které ovlivňují efektivitu non-IT části datových center a větších serveroven, včetně zkušeností s jejich optimalizací, upozorněním na rizika a představení vize dalšího vývoje. Seminář byl také zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.