COMPLETE CZ na konferenci Infrastruktura datových center úspěšně demonstroval, jak lze ušetřit v oblasti non-IT infrastruktury

Datum: 25.4.2014
COMPLETE CZ se stal hlavním partnerem konference Infrastruktura datových center, kterou 10. dubna 2014 uspořádala Asociace za lepší ICT řešení v reprezentativních kongresových prostorách v hotelu Clarion Congress Hotel Praha.

Konferenci společnost nepodpořila pouze finančně, ale přispěla také významnou měrou k udržení vysoké laťky po obsahové stránce.

Ředitel společnosti COMPLETE CZ, Martin Petrovka, ve své úvodní přednášce Trendy v oblasti non-IT infrastruktury prakticky demonstroval, jak lze již v krátkodobém horizontu ušetřit na provozu non-ICT infrastruktury zefektivněním jejího provozu. Tyto možnosti následně ještě potvrdil a rozvedl Ing. Vladimír Houška, Senior Consultant společnosti COMPLETE CZ, který se do tématu ponořil do hloubky ve své sérii případových studií úsporného chlazení ICT technologií.

Cílem konference Infrastruktura datových center bylo zmapování možnosti zvyšování efektivity non-IT infrastruktury datových center. Vystoupili zde odborníci z okruhu uživatelů i dodavatelů, kteří zde aktivně diskutovali klíčové oblasti, které ovlivňují efektivitu non-IT části datových center a větších serveroven, včetně zkušeností s jejich optimalizací, upozorněním na rizika a představení vize dalšího vývoje.