Úsporný soukromý cloud od AST Modular na Haiti

Datum: 25.10.2013
AST Modular, španělský hráč na trhu s modulárními datacentry, a DMS International, jeden z nejrychleji se rozvíjejících poskytovatelů IT služeb na Haiti, úspěšné zprovoznili soukromý cloud box společnosti AST, který umožňuje poskytovat hostingové a outsourcingové služby soukromým i veřejným zákazníkům z celé země.

Soukromý cloud box (PCB – Private Cloud Box) je předpřipravené cloudové řešení společnosti AST Modular, které zajišťuje datacentrovou cloudovou kapacitu ve stylu plug&play a bylo umístěno do průmyslového parku Caracol. Ten je tvořen 600 akrovým výrobním prostorem v hodnotě 300 milionů dolarů. Caracol park byl vybudovaný Inter-americkou rozvojovou bankou, vládou Spojených Států Amerických a vládou Haiti proto, aby se vytvořila pracovní místa v nejchudších oblastech Haiti. V průmyslovém parku Caracol je umístěno moderní datacentrum určené k zálohování dat pro případ neštěstí, které poskytuje cloudové služby IaaS a SaaS národním a mezinárodním zákazníkům.  

PCB zahrnuje 85 virtuálních strojů v mikro data centru 42U a je založeno na „Smart Bunkru“ od AST, IT hardwaru od společnosti DELL, virtualizační platformě od společnosti CITRIX a softwaru Cloudtimizer od AST, který monitoruje energetickou spotřebu a zatížení PCB. Pokud jde o fyzickou infrastrukturu, PCB zahrnuje autonomní chlazení DX, rackovatelné UPS, biometrický přístup, vzdálený monitorovací systém, kameru CCTV, hasící systém, antiseismické zařízení a 2 hodinovou ochranu (odolnost) před ohněm. V případě PCB je klíčem integrovat fyzickou a IT infrastrukturu do jediného řešení, ve finále se tak jedná o optimální řešení pro společnosti, které si chtějí vybudovat svůj soukromý cloud nebo záložní datacentrum pro případ neštěstí založené na kompletně Opexově financovatelném modelu.

Společnost AST Modular nabízí své PCB pro DMS na způsob CDCaaS (Cloud Data Ceter as a Service, cloudové datacentrum jako služba). Balíček zahrnuje nájem PCB na dobu 3 let a zahrnuje podporu, SLA (Service-level agreement) a pojištění. V zemi se znatelným nedostatkem zdrojů jako je Haiti toto řešení, dodávané jako služba, umožňuje vyhnout se příliš vysokým kapitálovým výdajům, které jsou nahrazena dostupnějšími provozními výdaji ve formě měsíčních plateb. Haitské organizace mohou díky tomu být vybaveny IT službami, které jsou dostupné v ostatních zemích, v kratší době a za podstatně nižší capexovou cenu.

„PCB je velmi úsporné řešení pokud jde o Opex díky své open sourceové cloudové platformě,“ vysvětlil Daniel Silva, operační ředitel ve společnosti DMS International. Mikro datacentrový přístup také snižuje CAPEX v porovnání s tradiční kamennou DC konstrukcí a umožní současným i budoucím zákazníkům snadný přístup ke cloudu a požívat výhod plně podporované infrastruktury.