Potřeba energeticky optimalizovat datová centra v poslední době rychle vzrůstá

Datum: 29.7.2013
Moderní datová centra nejsou již dávno pouze platformou pro hostování, e-mailu, souborových serverů, webových služeb či korporátních databází. Větší část jejich nájemníků dnes naopak tvoří cloudové služby, velká data a různé další globálně distribuované technologie. To dramaticky mění návyky v provozu datových center, ušetřit lze zejména vhodně postaveným chlazením.

Virtualizace a konsolidace hardware vedla na jedné straně k energetickým úsporám na straně provozu serverů, na druhé ale přesunula část zátěže na potřebu efektivnějšího chlazení. Zaklínadlem se tak stala zejména energetická efektivita, podle aktuálních dat IDC spotřeba energie na server roste v datových centrech meziročně o 9 procent. Zvyšující se výkon si tak žádá svou daň, v kombinaci s potřebou růstu, kterému se nevyhne žádný  Internet service provider ni firma s vlastním serverovým zázemím tak vzniká bezprostřední potřeba precizní energetické efektivity a utilizace.      

Aby bylo možné vytvořit opravdu dlouhodobě efektivní datová centra, neobejdou se organizace bez intenzivní spolupráce s partnery, kteří se specializují na non-IT infrastrukturu. Vedle samotného provozu datacentra hraje dnes totiž čím dál větší úlohu monitoring sledující efektivitu jeho chodu.

 V praxi to znamená v podstatě trvalé hlídání efektivity chodu datacentra za pomoci proaktivních nástrojů a průběžné reakce na všechny změny.

Nedostatek chladící kapacity vystavuje datová centra následujícím rizikům:

1) špatné separaci horkého a chladného vzduchu, čímž dramaticky klesá efektivita celého chladicího systému a dochází k přímému ohrožení IT infrastruktury

2) únik vzduchu skrze boxy vede k návratu ohřátého vzduchu do cirkulačního cyklu a do IT vybavení, namísto do chladicích CRAC jednotek    

3) vznik snadno přehlédnutelných bariér, které znemožňují dostatečný průtok chladného vzduchu

Pro boj s těmito výzvami musejí administrátoři hledat nové cesty jak datová centra spravovat a optimalizovat. 

To v praxi přináší nutnost proaktivity s chytrým přístupem k managementu infrastruktury datových center s přehledným monitoringem všech aktivit v datacentru.  

Jsou věci, které neovlivníme, jednou z nich je i fakt, že expanze datových center bude pokračovat, ať se nám to líbí nebo ne. Co ale ovlivnit můžeme, je aktivní přístup a následné získání výhody za pomoci využívání efektivní platformy a nástrojů pro inteligentní management.