Proč nepodceňovat průtok vzduchu při optimalizaci chladicí kapacity Datacentra

Datum: 30.4.2013
Nová prostředí datových center jsou navrhována a stavěna tak, aby podporovala velké množství uživatelů. Očekává se, že si tyto infrastruktury poradí s velkými objemy práce a budou schopné distribuovat data a informace po celém světě.

Při navrhování moderní platformy datových center jejich správci usilují o vytvoření prostředí založeného na výkonu a efektivnosti.Podstatná část návrhového procesu, se tak bude vždy točit okolo kontroly správného množství a distribuce cirkulačního vzduchu o správné teplotě na úrovni místnosti.

Dnes je poměrně běžné, že jsou datacentra sestavena z toho nejlepšího vybavení, nejlepších systémů na šetření energie a poměrně optimálně využívají prostor. Samotný proces kontroly průtoku a distribuce vzduchu  ale často bývá ponechán až na poslední chvíli. Důsledkem je fakt, že v průměru 48 procent vzduchu uniká neutěsněnými otvory a nevhodně umístěnými perforovanými panely a vlivem dalších chyb v implementaci.


Jak průtok vzduchu ve vašem datacentru optimalizovat? Optimální kontrola průtoku vzduchu je determinována velikostí a tvarem vašeho data centra, hodně zdánlivě nepodstatných, ve skutečnosti však vlivných chyb lze ovšem odhalit a optimalizovat procesem kontroly a následnou optimalizací podle  správného návrhu.


Některé přímé výhody kontroly průtoku vzduchu v rámci prostředí datacentra:


•    Zlepšení teploty vstupního vzduchu do IT
•    Zlepšení spolehlivosti IT vybavení
•    Zvýšení množství chladicího  vzduchu dodávaného skrze perforované panely
•    Možnost přidat více perforovaných panelů a ochladit více skříní v místnosti bez poškození zvýšeného prahu statického tlaku
•    Zvýšení efektivnosti chladicích  jednotek
•    Zvýšení kapacity chladicích  jednotek
•    Snížení provozních nákladů

Více o našich řešení pro optimalizaci vašeho DC si můžete přečíst v sekci Optimalizace datového centra.