Seminář: Zvyšování efektivity datových center

Datum: 3.11.2011
Podívejte se na záznam semináře "Zvyšování efektivity datových center", kde byl COMPLETE hlavním partnerem.

Prošli jsme vybrané oblasti, které ovlivňují efektivitu non-IT části datových center a větších serveroven, dobré i špatné zkušenosti ze zavádění konkrétních opatření a představili vize dalšího vývoje. Záznam všech  přednášek a obsah prezentací zde, vybrané i níže

Program:

  • M. Petrovka, "Manažerská zadání a cesty k jejich splnění"
  • I. Hábovčík, "Současné trendy v budování DC"
  • V. Volráb, "Efektivita a systém měření a regulace"
  • V. Houška, "Efektivní zdroje chladu"
  • M. Egart "Zálohované napájení větších instalací"
  • V. Volráb, "11 let budování datacenter T-Systems"
  • R. Smělý moderuje diskuzi "Perspektivní cesty ke zvyšování efektivity"

 

Vladimír Houška,
"Efektivní zdroje chladu"

Záznam přednášky (19 min.):

Martin Petrovka,
"Manažerská zadání
a cesty k jejich splnění"

Záznam přednášky (15 min.):

 

 

Prezentace (16 stran):