Boj o certifikáty AST

Datum: 5.7.2009
Zajímavý případ z našeho oboru musel řešit, a v červnu t.r. vyřešil, madridský soud.

V květnu 2007 vznesla organizace ECBS, žalobu proti laboratoři SGS pro údajnou nekalou soutěž, která měla spočívat v „neplatnosti“ a „zavádějícím jednání“ ve věci certifikátu SGS pro společnost AST, který jasně potvrzoval, že datové komory AST SMART SHELTER+ vyhovují teplotním křivkám daným normou EN 1047-2.

Žalující strana patří mezi certifikační autority pro zkoušky dle EN 1047-2 a jejím důležitým partnerem je přímý konkurent AST. Žalující strana uváděla, že SGS nedisponuje dostatečnými technickými schopnostmi, že zkušební podmínky neodpovídaly přesně požadavkům normy a požadovala zrušení certifikátů. Záměry ECBS, resp. Konkurenční firmy, byly zjevné – zdiskreditovat technické certifikace, resp. parametry konkurenčního výrobku a eliminovat významnou alternativu ke svým produktům.

Společnost AST vždy obhajovala důležitost nezávislé certifikace, která zákazníkům dává vysokou míru jistoty a zvyšuje transparentnost a důvěryhodnost produktu na trhu. Právníci obhajoby doložili, že švýcarská certifikační autorita s více než 150letou historií má důvěryhodnost i technickou způsobilost, a že certifikace společnosti SGS odpovídá zkoušce v plném rozsahu. Zdůraznili rovněž to, že zákazníci, kteří se rozhodnou investovat do zabezpečené IT místnosti, datové komory, mají k dispozici široké technické a obchodní zázemí, které umožňuje posoudit a ověřit produkty AST. Žalující strana nedokázala předvést jediného svědka, který by mohl prohlásit, že certifikáty jsou nepravdivé nebo že si zabezpečenou IT místnost od AST koupil na základě zavádějících údajů.

Soud španělského města Madrid žalobu v plném rozsahu odmítl a nařídil žalující straně uhradit veškeré náklady řízení.